O centru DOMOV

Chceme vytvořit místo, kde se každý bude cítit dobře a kam se bude těšit. Místo, kde si každý bude moci dovolit být sám sebou.

Jsme teprve na začátku cesty a víme, že nás toho ještě hodně čeká, ale nadšení a píle nás neopouští.

Jsme skupinka rodičů, maminek, učitelek, která se rozhodla najít pro své děti nejlepší možnou cestu vzdělávání, tak, aby to bylo, co nejpřirozenější jejich vývoji a jejich jedinečným osobnostem. Máme za sebou zkušenosti z domácího vzdělávání za doby distanční výuky, a poté výuky ve školských zařízeních s podmínkami, za kterých jsme děti do školy nedali. Tyto zkušenosti nás zavedli na tuto cestu, protože jsme pochopili, že sezení v lavicích a biflování není pro každé dítě tím nejlepším řešením a že naopak individuální přístup a různorodost skupiny dětí, které se spolu učí, je pro děti mnohem vhodnější. Založili jsme spolek DOMOV - svobodná komunita z.s. a našli prostory, které jsou ideálním místem pro naše cíle. Jméno spolku navrhovaly samy děti, protože jejich názor je pro nás důležitý.

Hlavním cílem centra je poskytování zázemí a podpory rodinám, jejichž děti se vzdělávájí v režimu individálního (domácího) vzdělávání.

Dopolední program centra je tedy věnovaný dětem, jejich vzdělávání, poznávání světa a jich samotných.

V odpoledních hodinách bude centrum otevřeno i veřejnosti. Plánujeme pravidelné lekce jak pro děti, tak i dospělé. Zaměřovat se budeme na zdravý životní styl, zdravé stravování, zdravé pohybové návyky, plynutí s přírodními cykly a s životem. Připravujeme i kreativní a tvořivá setkání a pro kutili také technicky zaměřená setkávání.

Více se dozvíte v jednotlivých sekcích, zde na stránkách.

O všem vás budeme informovat zde nebo na naší facebookové stránce DOMOV FB.

Děkujeme za přízeň a těšíme se na krásné zážitky s vámi.